Vakantie en schooltijden

Vakanties
Herfstvakantie
24 t/m 29 oktober 2022
Kerstvakantie
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie
27 februari t/m 3 maart 2023
Goede vrijdag
Vrijdag 7 april 2023
Tweede paasdag
Maandag 10 april 2023
Meivakantie
24 april t/m 5 mei 2023
Koningsdag
Valt in de meivakantie
Hemelvaart
18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag
Maandag 29 mei 2023
Zomervakantie
10 juli t/m 18 augustus 2023
Schooltijden
Maandag: 8.30 tot 14.15 uur
Dinsdag: 8.30 tot 14.15 uur
Woensdag: 8.30 tot 12.30 uur
Donderdag: 8.30 tot 14.15 uur
Vrijdag: 8.30 tot 14.15 uur
(gr. 1, 2 en 3 tot 12.30 uur)
Voor groep 3 t/m 8 geldt: Vijf minuten voor schooltijd gaat de eerste bel. De leerlingen gaan bij de eerste bel zelfstandig naar binnen, zodat bij de tweede bel iedereen in de klas zit en we kunnen beginnen met de lessen.

Vrije dagen

Soms heeft de school of hebben bepaalde groepen een dag of een dagdeel vrij in verband met studie of overleg. De data van deze incidentele dagdelen staan in de jaarkalender vermeld, die aan het begin van het schooljaar wordt uitgereikt.  Aanvullende informatie krijgt u via de nieuwsbrief, die om de week op donderdag via het ouderportaal wordt verspreid.