Meer- en hoogbegaafdheid

Kinderen die bovengemiddeld presteren en kinderen waarvan we de verwachting hebben bovengemiddeld te kunnen presteren hebben extra uitdaging nodig. Wij willen ook deze kinderen in staat stellen optimaal te leren en te ontwikkelen.

Op De Pelikaan hebben we een HB-specialist, zij begeleidt en stimuleert kinderen om uitgedaagd te worden. Ook wordt er een transfer naar de klas gemaakt zodat ze het geleerde ook in de klas kunnen toepassen. Dingen die aan bod komen zijn: leren leren, wat doe je als je iets nog niet kunt, tegen je verlies kunnen en natuurlijk bieden we heel veel uitdagende opdrachten en spellen aan.