Zorg voor leerlingen met specifieke behoeften

Soms heeft een leerling meer nodig of een andere aanpak. Wanneer de leerkracht constateert dat dit nodig is, vindt er altijd een gesprek plaats met de intern begeleider. Na observatie wordt er gekeken welke eventuele aanpassing nodig is. Wanneer er meer onderzoek nodig is omdat de oorzaak niet helder is, dan wordt dit in overleg met ouders gedaan.

Vanuit het onderzoek komen nieuwe handelingsadviezen waar de leerkracht mee aan de slag gaat. Wanneer blijkt dat dit niet haalbaar is kan er een arrangement aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband Zeeluwe. Wanneer blijkt dat met extra ondersteuning het niet haalbaar is om de juiste zorg te bieden, kan er een verwijzing plaatsvinden naar speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.
In ons schoolondersteuningsprofiel (te vinden onder downloads) vindt u meer informatie over passend onderwijs.

klik hier om op de website van Zeeluwe te komen