Passend onderwijs

VPCO Putten staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Passend Onderwijs is het uitgangspunt: elke leerling krijgt zoveel mogelijk het onderwijs dat hij of zij nodig heeft en verdient. Voor leerlingen met zorg is er extra ondersteuning en voor leerlingen die meer aankunnen is er uitdaging. Het onderwijs sluit zoveel mogelijk aan bij wat de omgeving verwacht. Zelfstandigheid, zelfbewustzijn, een kritische houding en verantwoordelijkheid zijn hierbij belangrijke kernwoorden. Dat vraagt voortdurende bezinning op en ontwikkeling van ons onderwijs.

VPCO Putten streeft naar onderwijs dat onze leerlingen er op voorbereidt om met een positief kritische houding en vanuit christelijke waarden en normen, met vertrouwen en verantwoordelijkheid de weg in de samenleving te vervolgen.