Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Bestuur en Algemeen directeur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit het toezichthoudend bestuur en de algemeen directeur. Het toezichthoudend bestuur is het bevoegd gezag van de vereniging en de scholen en bestaat momenteel uit 6 bestuursleden, die vrijwillig deze taak op zich nemen en gekozen zijn door de leden op de ledenvergadering volgens de regelingen in de statuten. De bestuursleden zijn ouders van leerlingen van een van de drie scholen.
 
Het bestuur heeft een toezichthoudende rol, houdt zich bezig met de hoofdlijnen en bewaakt de uitvoering van de bestuurlijke taken en het vastgestelde en goedgekeurde beleid. De algemeen directeur is als gemandateerd bestuurder belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en de opstelling, vaststelling en uitvoering van het beleid. Op schoolniveau ligt de dagelijkse leiding in handen van de directeur van de school. Voor bestuurszaken kunt u contact opnemen met de algemeen directeur, Dora Riet, te bereiken via basisschool De Pelikaan, Boekweitstraat 24, 3882 GN Putten, tel. 0341 - 266173. mailadres: algemeendirecteur@vpcoputten.nl.
 
Lid worden van de schoolvereniging?
U kunt lid worden van onze vereniging als u met de grondslag kunt instemmen en als u bereid bent de jaarlijkse contributie (€ 5,--) te betalen. U kunt zich opgeven door te mailen naar secretariaat@vpcoputten.nl.