Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur te maken hebben. Enkele voorbeelden zijn: de besteding van geld, het gebruik van gebouwen, de vakantieregeling, de besteding van de ouderbijdrage, de inzet van personeel en sollicitatieprocedures. De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten; de schoolleider is adviseur. Jaarlijks treden er mensen af en worden er nieuwe verkiezingen gehouden.

Tevens is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin hebben vertegenwoordigers van de drie medezeggenschapsraden van onze scholen zitting.

De samenstelling van de Medezeggenschapsraad is als volgt:
  • Tim de Bruijne (ouder)
  • Simone van de Brug (ouder)
  • Erik Werkman (ouder)
  • Hanneke Uding (personeel en GMR)
  • Esther de Wolf (personeel)
  • Anouk van Emous  (personeel)