Communicatie

Wij zien als school de ouders als samenwerkingspartner. Samen zijn we verantwoordelijk dat het kind veilig en goed onderwijs krijgt. Communicatie en betrokkenheid zijn daarin sleutelwoorden. Dit realiseren we door met ouders 'korte lijnen' te hebben: ouders worden op de hoogte gehouden van alles wat er in de groep en met het kind specifiek gebeurt. Regelmatig bespreken we met ouders en kind de vorderingen op school. Ouders hebben via de oudercommissie en de medezeggenschapsraad ook vele taken en verantwoordelijkheden in de school.

Ouders ontvangen tweewekelijks de digitale nieuwsbrief via het ouderportaal van Basisonline. Elke ouder krijgt aan het begin van de schoolperiode van hun kind hiervoor een inlogcode (TOKEN). Ook alle nieuwtjes voor de groepen krijgt u via het ouderportaal van Basisonline.