Het team

Team foto PCB de Pelikaan Putten

v.l.n.r. staand:
Meester Fred, juf Anouk, juf Hanneke, juf Linda, niet meer in dienst, juf Elma, juf Hilde, juf Aletta, juf Rebecca, juf Aly, juf Gea en juf Willy.

v.l.n.r. zittend:
Meester Bob, juf Agnes, meester Gerard, juf Cheyenne, juf Cathy, Margreet(administratie) en juf Esther.

Ontbrekend op de foto:
Wil (conciërge), juf Helmertine en juf Gaby